Regler och genomförande

Regler och genomförande


08:30-09:00 Utkvittering av nummerlappar vid starten.

10:00 Bangenomgång vid ”Startområdet”.

10:30 Beräknad starttid för lagdeltagarna

10.40 Beräknad starttid för individuellt startande

Ca. 13:30 prisutdelning och avslutning.


I lag genomför första lagdeltagaren alla delmoment i en följd innan nästa deltagare kan starta osv (stafettform). Lagkamraterna får hjälpa till vid växlingar.


Vaccinationsintyg på hunden ska kunna visas upp innan start. Ni ansvarar själva för att hunden och hundföraren är försäkrade under denna dag.


Hunden måste vara minst 18 månader eftersom det ingår cykling tillsammans med hunden.


Det finns funktionärer längs med banan .


Gruppindelning

Individuellt alternativt lag. För lag är det tre deltagare i varje lag.


Start

Lagdeltagarna startar först, därefter startar de individuella deltagarna.


Simning ca. 100 meter

Samtliga hundar måste ha flytväst. Hunden ska vara kopplad eller under kontroll under hela simningen och hunden måste runda bojen. Hundförare och hund kommer att simma ut i öppet vatten och runda två bojar och sedan tillbaka till land för att därefter fortsätta med cyklingen. Hundföraren kopplar eventuellt om hunden och tar av flytvästen i växlingsområdet.


Cykling ca. 3,9 km

Här använder ni egen cykel där hunden måste springa framför cykeln i lämplig dragsele. Hjälm är obligatoriskt och handskar rekommenderas. Det kommer att vara grusväg på flack mark. Därefter lämnas cykeln i växlingsområdet och ekipaget fortsätter med löpning. 


Löpning ca. 4,6 km 

Hunden springer bredvid hundföraren eller framför hundföraren i anpassad dragsele på hunden (hunden drar/hjälper hundföraren). Det är i ett elljusspår som är kuperat och har inslag av riktigt branta backar.


Tidtagning görs vid start samt vid målgång. För lag tas tiden vid varje deltagares start och målgång, därefter slås tiderna ihop.


Läs igenom "uppladdning och förberedelse"


Läs mer om regler:

draghundsport.se/dokumentarkiv/regler.aspx